top of page

AVG REFLECT SPORTS NEDERLAND

Algemeen

De privacy van deelnemers is voor Reflect Sports Nederland een groot goed. In overeenstemming met de nieuwe standaarden van de AVG gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u aan Reflect Sports levert, worden alleen voor Reflect Sports doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Als deelnemer beheert u uw eigen persoonsgegevens bij Reflect Sports. U kunt op de website van Reflect Sports bij ‘contact’ te allen tijde uw gegevens bij Reflect Sports opvragen en deze desgevraagd laten verwijderen. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.

U kunt hieronder kennisnemen van het ons volledige Railsport Privacy statement

Railsport privacy statement

In dit privacy statement wordt omschreven hoe Reflect Sports Nederland (hierna: RSN-events) omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals deelnemers aan evenementen (hierna: “de gebruiker” of “u”).

 

Op het moment dat u uw gegevens aan RSN-events verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy statement. RSN-events verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam, de achternaam, het adres, het e-mailadres, telefoonnummer(s) (privé, zakelijk en/of mobiel), geslacht, geboortedatum, personeelsnummer, bedrijfsonderdeel en wijze van deelname van de gebruiker. RSN-events verwerkt deze persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Daarnaast is ons Privacy statement ook van toepassing op alle informatie die RSN-events over u verzamelt via de website www.rsnevents.nl.

 

 

Websites van derden

 

Ons Privacy statement is niet van toepassing op websites waarnaar RSN-events een hyperlink aanbiedt. U dient voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken. RSN-events is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

 

 

Doeleinden

 

RSN-events (of een opdrachtgever van RSN-events) kan uw gegevens gebruiken: ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen in de meest ruime zin, maar onder andere; voor het beheer van haar deelnemersadministratie; voor het verschaffen van informatie over evenementen, voor aanbiedingen en andere hier niet nader omschreven activiteiten die door of in opdracht van RSN-events worden georganiseerd, voor communicatie per e-mail, social media, sms, mms, flyers, brochures dan wel per traditionele post, etc.; voor de verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes); voor het monitoren, verbeteren en beveiligen van haar websites; voor het uitvoeren van marktonderzoeken.


Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Gegevensbeheer (bewaartermijn)

Uw gegevens worden in een afgeschermde digitale omgeving bewaard voor de duur dat u gebruik maakt van de Reflect Sports activiteiten. Wanneer u aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze activiteiten dan wel dat u niet langer werkzaam bent bij één van de organisaties waarvoor Reflect Sports activiteiten verricht, dan worden uw gegevens ultimo jaar verwijderd uit ons systeem. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.

Gegevens wijzigen en/of opvragen

 

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en zo nodig (laten) wijzigen, verwijderen het recht om toestemming te kunnen beperken en weer te kunnen intrekken, het recht op data portabiliteit zodat u uw gegevens eenvoudig kunt verkrijgen om bijvoorbeeld door te kunnen geven aan een andere organisatie/persoon. Dit kunt u doen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met RSN-events. De enige uitzondering op definitieve verwijdering treedt op wanneer er nog wederzijdse verplichtingen van kracht zijn.


Websitebeheer

 

Behalve de gegevens die Railsport over u verzamelt zoals hierboven beschreven, behoudt RSN-events zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Met cookies kunnen onder meer de volgende gegevens verzameld worden: tijd en datum van bezoeken, inloginformatie, het IP-adres van de gebruikte computer, browsertype en -versie, gegevens over het besturingssysteem en platform, het cookie-nummer, welke delen van de site zijn bezocht of waarnaar is gezocht, de URL’s (domeinnamen) van de sites via welke u een rsnevents-site heeft bezocht en via welke pagina u de website heeft verlaten. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Afmelden van mailings

 

Onder aan elke mailing die u van RSN-events ontvangt, heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de mailinglijst. Na uitschrijving, zult u geen mailings meer direct van RSN-events ontvangen.

 

 

Beveiliging

 

RSN-events doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed beveiligd is. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de server waarop de gegevens van onze deelnemers zijn opgeslagen. De server is voorzien van de nodige beveiligingssystemen en individuele toegangscodes per gebruiker.

 

 

Verstrekking van gegevens

 

RSN-events kan uw gegevens verstrekken aan de met RSN-events gelieerde ondernemingen en partijen, die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening. Daarbuiten zal RSN-events geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij RSN-events hiertoe wettelijk verplicht is/wordt.

 

 

Wijzigingen

 

RSN-events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy statement van RSN-events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen en/of verbeteringen.

 

 

Houten, 1 januari 2018

   

bottom of page